ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ชื่อของท่านมาก่อนท่านวิฬุร ครับ)
#นาย[[ไชยยศ สะสมทรัพย์]] - (11 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549)
#นาย[[สมหมาย ภาษี]] - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
#นาย[[ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน9 สิงหาคม 2554)
#ร้อยตรีหญิง [[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#นาย[[สุชาติ ธาดาธำรงเวช]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย[[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย[[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นาย[[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน18 มกราคม 2555)
#นาย[[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน)
#นาย[[ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย]] (18 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน)
 
== ดูเพิ่ม ==
54,416

การแก้ไข