ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อครา อมาตยกุล"

*สายโลหิต ช่อง 3 คู่กับ [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]]
*ปลายเทียน ช่อง 3 คู่กับ [[ทาทา ยัง]] / [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]]
*[[มิตร ชัยบัญชา]] มายาชีวิต ช่อง 7 (รับบท [[มิตร ชัยบัญชา]]) คู่กับ [[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]] / [[ฝน ธนสุนทร]]
*[[ดิน น้ำ ลม ไฟ]] ช่อง 3 (รับบท ดิน) คู่กับ [[รินลณี ศรีเพ็ญ]]
*[[ตำรวจเหล็ก]] ช่อง 7 (รับบท เอกภาพ) คู่กับ [[กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า]]
991

การแก้ไข