ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คิม จา-ว็อน"

2. '''[[จอนคยอน]]''' (Jeongyun, 전균1409 ~1470) ผู้ซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากขนาดได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้ากรมมหาดเล็ก" หรือ "เจ้ากรมขันที"(pannaesibusa)คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการทหารและองครักษ์ทุกคนในราชวังได้
 
43. '''[[คิมชูซอน]]''' (Gim Sheoseon,김처선 ? ~ 1505) บุตรบุญธรรมของจอนคยอน ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อเตือนพระเจ้ายอนซัน
3. '''คิมจาวอน''' (Gim Jawon,김자원 ?~1506)หัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด ในสมัยพระเจ้ายอนซัน
 
4. '''[[คิมชูซอน]]''' (Gim Sheoseon,김처선 ? ~ 1505)บุตรบุญธรรมของจอนคยอน ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อเตือนพระเจ้ายอนซัน
 
34. '''คิมจาวอน''' (Gim Jawon,김자원 ?~1506) หัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด ในสมัยพระเจ้ายอนซัน
5. '''[[คิมคเยฮัน]]''' (Gim Gyehan, 김계한1555 ~ 1633) ขันทีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อเตือนให้พระราชารับรู้ถึงภัยของญี่ปุ่น ซึ่งบุคลิกของท่านได้กลายเป็นแบบในการสร้างยางซองยุนในเรื่อง The King and I
 
ผู้ใช้นิรนาม