ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
 
== สถานที่==
== อาคารเรียน ==
===ประวัติ===
# พ.ศ. อาคารแบบ ฝ 101 ใช้เป็นโรงฝึกงาน งบประมาณ 60,000 บาท (ขออนุญาตรื้อถอนปี พ.ศ. 2537)
# พ.ศ. 2514 อาคารแบบ 002/12 ใช้เป็นโรงอาหาร งบประมาณ 200,000 บาท
 
ในปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 8 ที่ 2หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 6 ที่ 5 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนามบ้านพักครูเดี่ยว 17 หลัง บ้านพักครูแบบเรือนแถว 3 หลัง บ้านพักภารโรงเดี่ยว 1 หลัง
 
== =อาคารเรียน ===
[[ไฟล์:แผนผัง_โรงเรียนหัวหิน_ปี_2554.jpg|thumb|left|แผนผัง พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะสี]]
====อาคารอัศวพาหุ====
อาคารอัศวพาหุ หรือ อาคาร 1 (หมายเลข 1) ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน เป็นอาคารที่มีห้องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ป <br />
ชั้นแรก ประกอบไปด้วย
*ห้องธุรการ
*ห้องพัสดุ
*งานนโยบาย
*ห้องวิชาการ
*ห้องอำนวยการ
ชั้นที่สอง ประกอบไปด้วย
* ห้องพยาบาล
* ห้องเรียน Intensive จำนวน 6 ห้อง
* ห้องแนะแนว
ชั้นที่สาม ประกอบไปด้วย
 
 
 
 
 
==คำกล่าวปฏิญาณตน==
วิธีการ ให้กำมือขวาหลวมๆไว้ที่กลางอก จากนั้นประธานนักเรียนจะนำกล่าวคำปฏิญาณ
 
'''พวกเรา ลูกพ่อราม นางฟ้าขาว ขอปฏิญาณตนว่า'''<br />
ข้อ 1. เราต้องทำความดี มีความประพฤติ ตามระเบียบวินัย ของโรงเรียน<br />
ข้อ 2. เราต้องตั้งใจเรียน เรียนให้เก่ง เก่งกว่าเดิม<br />
|}
 
==คณะสี==
== อ้างอิง ==
แบ่งแยกออกเป็น 4 คณะสี
{{รายการอ้างอิง}}
*คณะอัศพาหุ (สีแดง)
*คณะรามจิตติ (สีเขียว)
*คณะศรีอยุธยา (สีม่วง)
*คณะพระขรรค์เพชร (สีเหลือง)
 
==รายชื่อกิจกรรมชุมนุม==
===กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน===
'''กิจกรรมบังคับ'''
*ลูกเสือ
*เนตรนารี
*ยุวกาชาด
*ผู้บำเพ็ญประโยชน์
'''กิจกรรมเสริม'''
*ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
*ลูกเสืออาสาจราจร
*ลูกเสืออาสา กกต.
*ลูกเสือบุกเบิก
 
===รายชื่อกิจกรรมชุมนุม===
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปี 2554
{| class="wikitable sortable"
|}
 
==คณะสี==
แบ่งแยกออกเป็น 4 คณะสี
*คณะอัศพาหุ (สีแดง)
*คณะรามจิตติ (สีเขียว)
*คณะศรีอยุธยา (สีม่วง)
*คณะพระขรรค์เพชร (สีเหลือง)
 
==ข้อมูลติดต่อ==
ฝ่ายวิชาการ : 032-511127
โทรสาร : 032-512128
e-mail : huahin[at]huahin.ac.th
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.huahin.ac.th/ โรงเรียนหัวหิน]
* คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนหัวหิน
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์|หัวหิน]]
95

การแก้ไข