ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== บุคคลากร ==
มีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับ 8 จำนวน 1 คน รองผู้บริหารระดับ 7 จำนวน 4 คน ครูจำนวน 83 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 2,200 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น ม.1 มี 12 ห้อง, ระดับชั้น ม.2 มี 12 ห้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.4 มี 8 ห้อง, ระดับชั้น ม.5 มี 8 ห้อง, ระดับชั้น ม.6 มี 8 ห้อง, รวม 60 ห้อง
===กลุ่มสาระการเรียนรู้ (01/2555)===
====คณิตศาสตร์====
'''จำนวนบุคคลากรทั้งหมด 15 คน''' ชาย 1 คน หญิง 14 คน ห้องกลุ่มสาระ --
====ภาษาต่างประเทศ====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน''' ชาย 3 คน หญิง 16 คน ห้องกลุ่มสาระ -- แบ่งเป็น
* ครูไทย 10 คน
* ครูตามประเทศ 9 คน
====สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 14 คน''' ชาย 3 คน หญิง 11 คน ห้องกลุ่มสาระ 431 (ศาสนา) และ 435 (สังคม)
====การงานอาชืพ และ เทคโนโลยี====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 17 คน''' ชาย 4 (-1) คน หญิง 13 คน ย้ายไปบรรจุ ชาย 1 คน
#การงานอาชืพ
#เทคโนโลยี
 
==นโยบาย==
== อาคารเรียน ==
===การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปี 2554===
ในปีการศึกษา 2554 รัฐบาลยังคงดำเนินการตามนโยบายเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง โดยการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
:เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาเท่าที่ควร ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนยังมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทรัพยากรณ์
 
 
== อาคารเรียน ==
# พ.ศ. อาคารแบบ ฝ 101 ใช้เป็นโรงฝึกงาน งบประมาณ 60,000 บาท (ขออนุญาตรื้อถอนปี พ.ศ. 2537)
# พ.ศ. 2514 อาคารแบบ 002/12 ใช้เป็นโรงอาหาร งบประมาณ 200,000 บาท
 
ในปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 8 ที่ 2หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 6 ที่ 5 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนามบ้านพักครูเดี่ยว 17 หลัง บ้านพักครูแบบเรือนแถว 3 หลัง บ้านพักภารโรงเดี่ยว 1 หลัง
 
==คำกล่าวปฎิญาณตน==
วิธีการ ให้กำมือขวาหลวมๆไว้ที่กลางอก จากนั้นประธานนักเรียนจะนำกล่าวคำปฎิญาณ
 
'''พวกเรา ลูกพ่อราม นางฟ้าขาว ขอปฎิญาณตนว่า'''
ข้อ 1. เราต้องทำความดี มีความประพฤติ ตามระเบียบวินัย ของโรงเรียน<br />
ข้อ 2. เราต้องตั้งใจเรียน เรียนให้เก่ง เก่งกว่าเดิม<br />
ข้อ 3. เราต้องมีความกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ ครู และผู้มีพระคุณ ตลอดไป<br />
 
== เพลงประจำโรงเรียน ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
==รายชื่อกิจกรรมชุมนุม==
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปี 2554
{| class="wikitable sortable"
|-
! ลำดับ !!ชื่อกิจกรรม!! ม. ต้น!! ม. ปลาย !! สถานที่ !! หมายเหตุ
|-
| 001 || [[The smile club]]|| {{y}}|| {{y}}|| ห้องภาษาไทย || -
|-
| 002 || วิชาการ|| {{y}}|| {{y}} || ประจำแต่ละวิชา || เฉพาะ ม.3 ม.6
|-
| 003 || พุทธศาสนา|| {{n}} || {{y}} || - ||เฉพาะ ม.4
|-
| 004 || เป่าแก้ว|| {{y}}|| {{y}} || 225 ||
|-
| 005 || Cross word game|| {{y}}|| {{y}} || ||
|-
| 006 || ท่องเที่ยว|| {{n}}|| {{y}} || ||
|-
| 007 || รักษ์โลก|| {{y}}|| {{y}} || ||
|-
| 008 || ศิลปะ|| {{y}} || {{y}} || ห้องศิลปะ ||
|-
| xx || อื่นๆ || {{n}} || {{n}} || - || เพิ่มเติมข้อมูล
|}
 
==คณะสี==
แบ่งแยกออกเป็น 4 คณะสี
*คณะอัศพาหุ (สีแดง)
*คณะรามจิตติ (สีเขียว)
*คณะศรีอยุธยา (สีม่วง)
*คณะพระขรรค์เพชร (สีเหลือง)
 
==ข้อมูลติดต่อ==
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
95

การแก้ไข