ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบบจำลองปริภูมิเวกเตอร์"

===แบบจำลองเวกเตอร์สเปซ===
{{ต้องการสรุป}}
{{ตรวจภาษา}}
 
'''การแทนเอกสารด้วยแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ''' ({{lang-en|Vector Space Model}}: VSM) <Ref>Raghavan, V.V. and S.K.M. Wong. 1986. A critical analysis of vector space model for information retrieval. Journal of the American Society for Information Science. 37(5): 279-87.</Ref> และการให้[[น้ำหนักคำ]] ({{lang-en|Term Weighting}}) เป็นหนึ่งในวิธีการแทนเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง ({{lang-en|Unstructured Text Document}}) ด้วยแบบจำลอง[[เวกเตอร์สเปซ]] โดยกำหนดให้เอกสารแต่ละฉบับเปรียบเสมือนเวกเตอร์ของคำ ขนาดของ[[เวกเตอร์]]ขึ้นอยู่กับจำนวนของคำที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนั้น กำหนดให้ ''W''<sub>''ik''</sub> คือน้ำหนักของคำ ''K'' ที่ปรากฏในเอกสารฉบับที่ ''i'' เวกเตอร์สำหรับเอกสาร ''D''<sub>''i''</sub> เขียนแทนด้วย ''D''<sub>''i''</sub> = (''W''<sub>''i1''</sub>, W<sub>''i2''</sub>,…, ''W''<sub>''it''</sub>) ซึ่ง t คือจำนวนของคำที่ไม่ซ้ำกัน ในชุดของเอกสารทั้งหมด ดังนั้นในช่องว่าง ({{lang-en|Space}}) ของเอกสารชุดหนึ่งจะมีมิติเท่ากับ ''t'' -มิติ เช่นเวกเตอร์ของเอกสารใน 3 มิติ แสดงได้ดังภาพที่ 1 [[File:Vector3D.JPG|thumb|ภาพที่ 1 เวกเตอร์ของเอกสารใน 3 มิติ]]
[[ผู้ใช้:Jinapattanah|Jinapattanah]] 19:14, 15 มกราคม 2555 (ICT)
 
== อ้างอิง ==
<references />
21

การแก้ไข