ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบบจำลองปริภูมิเวกเตอร์"

หน้าใหม่: ===การแทนเอกสารด้วยแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ=== การแทนเอกสารด้วยแบ...
(หน้าใหม่: ===การแทนเอกสารด้วยแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ=== การแทนเอกสารด้วยแบ...)
(ไม่แตกต่าง)
21

การแก้ไข