ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

* '''ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล''' สำหรับในบางกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้ดูแล ให้รายงานไว้ที่ [[WP:AN|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]]
* '''กรณีทั่วไป''' หากต้องการความเห็นจากชุมชน ให้ตั้งประเด็นที่ [[วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน]] หากต้องการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง ให้ใช้หน้าพูดคุยของตนเองและ/หรือของผู้ที่เป็นข้อพิพาทนั้น
'''โปรดทราบว่า หน้า [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|การแจ้งผู้ดูแลระบบ]] มิใช่หน้าสำหรับการแจ้งประเด็นว่าด้วยการขัดกันแห่งเนื้อหา หรือพฤติกรรมของผู้ใช้โดยตรง''' หากรายงานไม่ถูกที่ อาจถูกลบออกและอาจต้องรายงานซ้ำในที่ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบมีอำนาจจำกัดในการรับมือผู้ใช้ที่กระทำการไม่เหมาะสม จึงไม่ใช่กรรมการตัดสินข้อพิพาทแต่อย่างใด
 
==โปรดระวัง==