ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช็อง โด-จ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ชื่อภาษาเกาหลี
| ชื่อ = ชอง โดจอน
| ภาพimg = Jeong Do-jeon.jpg
| title = ชอง โดจอน<br>อัครมหาเสนาบดีคนแรกแห่งราชวงศ์โชซอน
| ฮันกึล = 정도전
ผู้ใช้นิรนาม