ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Jinapattanah"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
-- 10:55, 11 มกราคม 2555 (ICT)
 
== เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning Technique) ==
 
'''เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร''' (Machine Learning Technique)<ref>Mitchell, T. 1997. Machine Learning. McGraw-Hill.</ref> ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะวัตถุ เสียง หรือตัวอักษรได้ หรือจำแนกข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถทำได้โดยมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของการเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นการสร้างขั้นตอนวิธี (Algorithms) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการให้ข้อมูลฝึก (Training data) สำหรับสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ เพื่อให้ได้สมมติฐาน (Hypothesis) ในการนำมาใช้แยกแยะวัตถุอื่นได้ ลักษณะการเรียนรู้ของเครื่องจักรแสดงได้ดังภาพที่ 1 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร แบ่งได้ 4 ประเภทตามลักษณะการใช้ข้อมูลฝึก
[[File:Machine Learning Technique..JPG|thumb|ภาพที่ 1 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร]]
 
===การเรียนรู้แบบมีครูบางส่วน (Semi Supervised Learning)===
ใช้การเรียนรู้จากข้อมูลฝึกที่มีการใส่ฉลากเพียงบางส่วนจากข้อมูลฝึกทั้งหมด สำหรับส่วนที่ไม่มีฉลากนั้นจะใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อใส่ฉลากและปรับความถูกต้องให้กับการเรียนรู้ต่อไป เทคนิคประเภทนี้ได้แก่ EM Algorithms
 
== อ้างอิง ==
<references />
21

การแก้ไข