ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซดาไฟ"

เส้นใยเรยอน → ไหมเรยอง
(เส้นใยเรยอน → ไหมเรยอง)
ของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทําสบู่ ไหมเรยอง..."
 
โซดาแผดเผาถูกใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ในการผลิตเยื่อและ[[กระดาษ]] [[สบู่]]และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ การทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทาง[[อุตสาหกรรมโลหะ]] [[อุตสาหกรรมอาหาร]] [[เส้นใยไหมเรยอนยอง]] สิ่งทอ และอื่น ๆ
 
{{เรียงลำดับ|ซโดาไฟ}}
38,884

การแก้ไข