ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซดาไฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''โซดาแผดเผา''', '''โซดาไฟ''' หรือ '''คอสติกโซดา''' ({{lang-en|caustic soda}}) ''[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]'' นิยามว่า คือ "สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็น
ของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทําสบู่ ไหมเรยอง, โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา ก็เรียก..."
 
โซดาแผดเผาถูกใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ในการผลิตเยื่อและ[[กระดาษ]] [[สบู่]]และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ การทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทาง[[อุตสาหกรรมโลหะ]] [[อุตสาหกรรมอาหาร]] [[เส้นใยเรยอน]] สิ่งทอ และอื่น ๆ
38,884

การแก้ไข