ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชชีเบราน์ชไวค์"

[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศเยอรมนี]]
[[หมวดหมู่:รัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ปี 19พ.ศ. 2358]]
[[หมวดหมู่:ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2358]]
[[หมวดหมู่:สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2461]]
 
94,496

การแก้ไข