ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรมันดาอิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ยูนิโค้ด ==
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8F8F8F8;font-size:small"| '''Mandaicอักษรมันดาอิก'''{{ref label|U0840_as_of_Unicode_version|1}}<br />[http://www.unicode.org/charts/PDF/U0840U0840.pdf Unicode.org chart] (PDF)
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" | &nbsp; || style="width:20pt" | 0 || style="width:20pt" | 1 || style="width:20pt" | 2 || style="width:20pt" | 3 || style="width:20pt" | 4 || style="width:20pt" | 5 || style="width:20pt" | 6 || style="width:20pt" | 7 || style="width:20pt" | 8 || style="width:20pt" | 9 || style="width:20pt" | A || style="width:20pt" | B || style="width:20pt" | C || style="width:20pt" | D || style="width:20pt" | E || style="width:20pt" | F
:1.{{note|U0840_as_of_Unicode_version}}As of Unicode version 6.0</br>
|}
 
== อ้างอิง==
* [http://www.omniglot.com/writing/mandaic.htm Mandaic alphabet] {{en icon}}
21,657

การแก้ไข