ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
|ชื่อในภาษาแม่_1 =
| en_name =
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image = [[ไฟล์:dasta_thai.JPG|120px]]
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption =
|สัญลักษณ์ =
| address = 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| abbr= อพท. / DASTA.
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| type = องค์การมหาชน
|ตรา = dasta_thai.JPG
| class =
|ตรา_กว้าง = 150px
| establish_date = [[3 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|ตรา_บรรยาย =
| budget = 184,224,100 บาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|ภาพ =
| group =[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
|วันก่อตั้ง = [[3 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]]
| type_secretary =
|ผู้ก่อตั้ง =
| secretary =
|สืบทอดจาก_1 =
| website = [http://www.dasta.or.th www.dasta.or.th]
|สืบทอดจาก_2 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 184.224 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน = [[องค์การมหาชน]]
|ต้นสังกัด =
|กำกับดูแล = [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [http://www.dasta.or.th www.dasta.or.th]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)''' หรือ อพท. เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124528.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546</ref>
54,729

การแก้ไข