ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาวอค (เอ็กซ์เมน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Havok (comics) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ฮาว็อค (เอกซ์เมน))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:ยอดมนุษย์]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครในเอ็กซ์เมน]]
 
{{Navbox
|name = เอ็กซ์เมน
|title = [[เอ็กซ์เมน|X-Men]]
|group1 = ผู้สร้าง
|list1 = [[Stan Lee]]{{·w}} [[Jack Kirby]]
|group2 = [[รายชื่อสมาชิกเอ็กเมน|สมาชิก]]
|list2 = [[Warren Worthington III|Angel]]{{·w}} [[Anole (comics)|Anole]]{{·w}} [[Armor (comics)|Armor]]{{·w}} [[Banshee (comics)|Banshee]]{{·w}} [[Beast (comics)|Beast]]{{·w}} [[Bishop (comics)|Bishop]]{{·w}} [[Blindfold (comics)|Blindfold]]{{·w}} [[Cable (comics)|Cable]]{{·w}} [[Caliban (comics)|Caliban]]{{·w}} [[Cannonball (comics)|Cannonball]]{{·w}} [[Chamber (comics)|Chamber]]{{·w}} [[Kevin Sydney|Changeling]]{{·w}} [[Cipher (comics)|Cipher]]{{·w}} [[Cloak and Dagger (comics)|Cloak and Dagger]]{{·w}} [[Colossus (comics)|Colossus]]{{·w}} [[ไซคลอปส์ (เอกซ์เมน)|Cyclops]]{{·w}} [[Darwin (comics)|Darwin]]{{·w}} [[Dazzler]]{{·w}} [[Deadpool]]{{·w}} [[Dust (comics)|Dust]]{{·w}} [[Elixir (comics)|Elixir]]{{·w}} [[Forge (comics)|Forge]]{{·w}} [[Emma Frost]]{{·w}} [[Gambit (comics)|Gambit]]{{·w}} [[Gentle (comics)|Gentle]]{{·w}} [[Graymalkin]]{{·w}} [[Nate Grey]]{{·w}} [[Havok (comics)|Havok]]{{·w}} [[Hellion]]{{·w}} [[Hepzibah (comics)|Hepzibah]]{{·w}} [[Husk (comics)|Husk]]{{·w}} [[ไอซ์แมน|Iceman]]{{·w}} [[Ink (comics)|Ink]]{{·w}} [[Joseph (comics)|Joseph]]{{·w}} [[Jubilee (comics)|Jubilee]]{{·w}} [[Karma (comics)|Karma]]{{·w}} [[Lady Mastermind]]{{·w}} [[Lifeguard (comics)|Lifeguard]]{{·w}} [[Lockheed (comics)|Lockheed]]{{·w}} [[Longshot]]{{·w}} [[Maggott]]{{·w}} [[Magma (comics)|Magma]]{{·w}} [[Marrow (comics)|Marrow]]{{·w}} [[Rachel Summers|Marvel Girl]]{{·w}} [[Mercury (Marvel Comics)|Mercury]]{{·w}} [[Mimic (comics)|Mimic]]{{·w}} [[Danielle Moonstar|Mirage]]{{·w}} [[Namor]]{{·w}} [[Nightcrawler (comics)|Nightcrawler]]{{·w}} [[Northstar]]{{·w}} [[Karima Shapandar|Omega Sentinel]]{{·w}} [[Petra (comics)|Petra]]{{·w}} [[Jean Grey|Phoenix]]{{·w}} [[Pixie (X-Men)|Pixie]]{{·w}} [[Polaris (comics)|Polaris]]{{·w}} [[Prodigy (David Alleyne)|Prodigy]]{{·w}} [[Professor X]]{{·w}} [[Psylocke]]{{·w}} [[Revanche]]{{·w}} [[Cecilia Reyes]]{{·w}} [[Rockslide (comics)|Rockslide]]{{·w}} [[โร้ก|Rogue]]{{·w}} [[Sage (comics)|Sage]]{{·w}} [[Kitty Pryde|Shadowcat]]{{·w}} [[Slipstream (comics)|Slipstream]]{{·w}} [[Stacy X]]{{·w}} [[Storm (Marvel Comics)|Storm]]{{·w}} [[Sunfire (comics)|Sunfire]]{{·w}} [[Sunspot (comics)|Sunspot]]{{·w}} [[Surge (comics)|Surge]]{{·w}} [[Sway (comics)|Sway]]{{·w}} [[Thunderbird (comics)|Thunderbird (John Proudstar)]]{{·w}} [[Thunderbird (Neal Shaara)]]{{·w}} [[Warpath (comics)|Warpath]]{{·w}} [[Wolf Cub (comics)|Wolf Cub]]{{·w}} [[Wolverine (comics)|Wolverine]]{{·w}} [[X-23]]{{·w}} [[Xorn]]
<!-- BEFORE ADDING SOMEONE TO THE VILLAINS LIST, MAKE SURE THEY DO NO FALL UNDER ONE OF THE LISTED VILLAIN TEAMS AND HAVE DONE ENOUGH AS A RELEVANT SINGLE VILLAIN, THIS WILL KEEP THE LIST FROM BECOMING BLOATED AGAIN -->
|group3 = [[List of X-Men enemy teams|Villains]]
|list3 = [[Apocalypse (comics)|Apocalypse]]{{·w}} [[Arcade (comics)|Arcade]]{{·w}} [[Bastion (comics)|Bastion]]{{·w}} [[Black Tom Cassidy]]{{·w}} [[Dark Beast]]{{·w}} [[Exodus (comics)|Exodus]]{{·w}} [[Cameron Hodge]]{{·w}} [[Holocaust (comics)|Holocaust]]{{·w}} [[Juggernaut (comics)|Juggernaut]]{{·w}} [[Robert Kelly (comics)|Senator Kelly]]{{·w}} [[Krakoa]]{{·w}} [[Lady Deathstrike]]{{·w}} [[Legion (Marvel Comics)|Legion]]{{·w}} [[Living Monolith]]{{·w}} [[Magneto (comics)|Magneto]]{{·w}} [[Mastermind (Jason Wyngarde)|Mastermind]]{{·w}} [[Mister Sinister|Mr. Sinister]]{{·w}} [[Mojo (comics)|Mojo]]{{·w}} [[Mystique (comics)|Mystique]]{{·w}} [[Cassandra Nova]]{{·w}} [[Omega Red]]{{·w}} [[Onslaught (comics)|Onslaught]]{{·w}} [[Phalanx (comics)|Phalanx]]{{·w}} [[Predator X (Marvel Comics)|Predator X]]{{·w}} [[Proteus (comics)|Proteus]]{{·w}} [[Madelyne Pryor]]{{·w}} [[Sabretooth (comics)|Sabretooth]]{{·w}} [[Sauron (comics)|Sauron]]{{·w}} [[Selene (comics)|Selene]]{{·w}} [[Shadow King]]{{·w}} [[Silver Samurai]]{{·w}} [[Spiral (comics)|Spiral]]{{·w}} [[Stryfe]]{{·w}} [[William Stryker]]{{·w}} [[Sublime (comics)|Sublime]]{{·w}} [[Sugar Man]]{{·w}} [[Bolivar Trask]]{{·w}} [[Vulcan (Marvel Comics)|Vulcan]]{{·w}} [[Wendigo (comics)|Wendigo]]{{·w}} [[X-Cutioner]]{{·w}} [[Xorn]]
|group4 = [[List of X-Men enemy teams|Villain teams]]
|list4 = [[Acolytes (comics)|Acolytes]]{{·w}} [[Brood (comics)|Brood]]{{·w}} [[Brotherhood of Mutants]]{{·w}} [[Fenris (comics)|Fenris]]{{·w}} [[Friends of Humanity]]{{·w}} [[Gene Nation]]{{·w}} [[Hellfire Club (comics)|Hellfire Club]]{{·w}} [[Horsemen of Apocalypse]]{{·w}} [[Marauders (comics)|Marauders]]{{·w}} [[Mutant Liberation Front]]{{·w}} [[Nasty Boys]]{{·w}} [[Purifiers]]{{·w}} [[Reavers (comics)|Reavers]]{{·w}} [[Sentinel (comics)|Sentinels]]{{·w}} [[Weapon X]]{{·w}} [[X-Cell]]
|group5 = สถานที่
|list5 = [[Asteroid M]]{{·w}} [[Avalon (Marvel Comics)|Avalon]]{{·w}} [[Crossmore]]{{·w}} [[District X|District X/Mutant Town]]{{·w}} [[Genosha]]{{·w}} [[Graymalkin Industries]]{{·w}} [[Otherplace|Limbo]]{{·w}} [[Madripoor]]{{·w}} [[Massachusetts Academy (comics)|Massachusetts Academy]]{{·w}} [[Muir Island]]{{·w}} [[Providence (comics)|Providence]]{{·w}} [[Savage Land]]{{·w}} [[X-Mansion]]
|group6 = อาวุธและพาหนะ
|list6 = [[Cerebro]]{{·w}} [[Danger Room]]{{·w}} [[Blackbird (comics)|X-Jet]]
|group7 = อื่นๆ
|list7 = [[Alpha Flight]]{{·w}}[[Crimson Dawn]]{{·w}} [[Dark X-Men]]{{·w}} [[Fastball Special]]{{·w}} [[Legacy Virus]]{{·w}} [[M'Kraan Crystal]]{{·w}} [[Morlocks (comics)|Morlocks]]{{·w}} [[Mutant (Marvel Comics)|Mutants]]{{·w}} [[Mutant Growth Hormone]]{{·w}}[[Phoenix_Force_(comics)|Phoenix Force]]{{·w}} [[Shi'ar]]{{·w}} [[Siege Perilous (comics)|Siege Perilous]]{{·w}} [[Technarchy]]{{·w}} [[Third Summers brother|Third Summers Brother]]{{·w}} [[Xavier Protocols]]
|
|below = เพิ่มเติม: [[X-Men in other media]]{{·w}} [[:Category:X-Men storylines|X-Men storylines]]{{·w}} [[List of X-Men comics|X-Men comics]]{{nowrap end}}
}}
ผู้ใช้นิรนาม