ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้
(robot Modifying: en:Information Engineering)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
 
== วิศวกรรมสารสนเทศในประเทศไทย ==
วิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาใหม่ของ ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] มองย้อนกลับไปเมื่อ [[พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2516]] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้โอนเข้าสังกัด[[ทบวงมหาวิทยาลัย]] เมื่อเริ่มแรกนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์มีภาควิชาเพียง 3 ภาค ได้แก่ ภาควิชา[[วิศวกรรมโทรคมนาคม]] ภาควิชา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] และภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2517]] เริ่มแรกภาควิชานี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์นนทบุรี และตึกโทรคมนาคมที่ลาดกระบัง โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์เพียงสาขาเดียว โดย รับนักศึกษาที่จบ ป.ว.ส. สาขาไฟฟ้าโทรคมนาคม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขา[[วิทยุ]][[โทรทัศน์]] ซึ่งมีการเรียนรอบค่ำเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นในปี [[พ.ศ. 2539]] ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นอีก และได้ย้ายภาควิชาจากตึกโทรคมนาคมมาอยู่ที่อาคาร 12 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งทางภาควิชาได้มีการทำวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนทางด้าน Broadcasting จากรัฐบาล[[ญี่ปุ่น]]มาตลอด ทางภาควิชาจึงได้ผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ เข้าในแผน 8 ในปี [[พ.ศ. 2536]] และต่อมาปี [[พ.ศ. 2539]] ทางทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ได้ในปี [[พ.ศ. 2541]] ซึ่งภาควิชานี้เป็นแห่งแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ite.kmitl.ac.th/aboutus/ ประวัติความเป็นมาของภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ]
 
[[หมวดหมู่:สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์|สารสนเทศ]]
130,790

การแก้ไข