ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

(replaceViaLink)
ต่อมาคุณหญิงบุญเลื่อนได้ก่อตั้ง '''"มูลนิธิคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู"''' ไว้ที่กรมสามัญศึกษาในปี [[พ.ศ. 2521]] และในปี [[พ.ศ. 2523]] คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูและคุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิกฤดานุสรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 4 รอบของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
 
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูยังได้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนเฉลิมสาสน์ [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] [[โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์]]จ.นนทบุรี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และชมรมข้าราชการครูอาวุโสของกรมสามัญศึกษา และยังเป็นที่ปรึกษา[[สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา]]อีกด้วย
 
== [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ==
ผู้ใช้นิรนาม