ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

MoveCat: Rename Request using AWB
(replaceViaLink)
(MoveCat: Rename Request using AWB)
 
== การจัดประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับประเทศ (จัดสอบบาลีสนามหลวง) ==
 
 
'''การสอบบาลีสนามหลวง''' หมายถึง '''การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ''' พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, วางนโยบาย, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 
'''การจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงนั้นจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง'''<ref>[http://www.watpaknam.net/pali5.php กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง]</ref>
 
 
* '''ครั้งที่ 1''' จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
 
* '''ครั้งที่ 2''' ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค
 
 
=== การเปิดสนามสอบส่วนภูมิภาค ===
 
เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ '''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น '''"เปรียญ"''' และได้รับพระราชทาน[[พัดยศ]]เปรียญธรรม<ref>[[พัดยศ]]</ref> รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า '''"พระมหา"''' ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ <ref>[http://saengfund.org/watpaknam//education/edu24.htm การศึกษาของสงฆ์ไทยในสมัยอยุธยา]</ref>
 
 
=== พระมหาเปรียญ, สามเณรเปรียญ ===
| สี3 = #f8f8ff
| รูปภาพ = ตราบาลี.gif
| ตำแหน่ง = [[แม่กองบาลีสนามหลวง|แม่กองบาลีสนามหลวง]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)|สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ <br> (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{โครงพุทธ}}
 
[[หมวดหมู่:หน่วยงานจัดการศึกษาหลักของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การทางศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:การศึกษา]]
[[หมวดหมู่:ภาษาบาลี]]
{{โครงพุทธ}}
1,566

การแก้ไข