ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

→‎เพลงโรงเรียน: เคยมีข้อสรุปห้ามใส่เพลงมาร์ชไว้ในบทความ
(→‎เพลงโรงเรียน: เคยมีข้อสรุปห้ามใส่เพลงมาร์ชไว้ในบทความ)
 
ต้นราชพฤกษ์
 
== เพลงโรงเรียน ==
 
=== เพลง มาร์ช ขาวแดง ===
 
เป็นเพลงที่ใช้เปิดทุกวันตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ
 
*ขาวแดงแหล่งพลังองอาจ อัสสัมชัญศึกษาเก่งกาจเกรียงไกร
ขาวบริสุทธิ์ศาสนาอันอำไพ แดงรักร่วมใจ ฤทัยผูกพัน
 
ดวงตราสวยเด่นเป็นสง่า หมายเชิดชูศาสนาถาวรมั่น
 
ดวงอาทิตย์คือแสงสว่างสร้างสรรค์ ช่อพฤกษ์นั่น ผลิดอกเจริญรุ่งเรือง
 
ระเบียบวินัยมารยาทการศึกษา ทั้งจรรยาคุณธรรมนั้นลือเรื่อง
 
ชื่ออัสสัมชัญศึกษาก้องกระเดือง ความปราชญ์เปรื่องวุฒิปัญญาพาสราญ
 
เกื้อกูลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์กตัญญูรู้ประสา
 
สามัคคีรวมดวงใจไว้เลิศนา อัสสัมชัญศึกษาสถานแห่งนี้เจริญชโย (ซ้ำ *)
 
คำร้องโดย จริยา สมประสงค์ ทำนองโดย สุกรี ไกรเลิศ ขับร้องโดย กลุ่มสโมสรนักเพลง
 
www.ro89
 
== อ้างอิง ==
12,970

การแก้ไข