ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

 
==ตำนานการสร้าง==
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ ของเมืองพิษณุโลก มี[[วัดพระศรีรัตนมหาธาต]]ุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรง[[หล่อ]]พระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ [[พระพุทธชินราช]] [[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]] โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่ ทิศตะวันตกของ พระพุทธชินสีห์ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ ทิศใต้และ [[พระศรีศาสดา]]ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ทางทิศเหนือ จึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมา ถึง 900 กว่าปี จนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ คือ [[พระศรีศาสดา]]
 
==ความสำคัญ==
163

การแก้ไข