ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความรุนแรง"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ความรุนแรงหมายถึง ภาวะที่ทำให้มีผลกระทบอย่างหนักหน่วงและเป็นวงกว้าง โดยทั่วไปมักหมายถึงสถาณการณ์ที่มีผลกระทบในแง่ร้ายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตหรือสภาพจิตใจอย่างมาก บางครั้งก็นำไปอธิบายในศาสตร์ต่างๆ เช่นงานศิลปะ ดนตรี จิตกรรม บางครั้งนำมาอธิบายพฤติกรรม อารมณ์ในภาวะที่ไม่อาจควบคุมได้ บางครั้งใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และอาณุภาพมากเช่นบิ๊กแบงค์เป็นการระเบิดที่มีความรุนแรงมาก
5

การแก้ไข