ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

[[หมวดหมู่:องค์การระหว่างรัฐบาล]]
[[หมวดหมู่:สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]
[[หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2462]]
{{โครงประวัติศาสตร์}}
 
94,496

การแก้ไข