ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลีเยพานาชาดอมอวีนอ"

:เจ้าจะอยู่ที่ใด บนภูผาที่ข้ารัก
 
:แม่น้ำดราวา(Drava) ซาวา(Sava) เข้ามาหลั่งไหล
:และพวก Danubeดานูบ ผู้ที่เสียอำนาจแก่เจ้า
:น้ำทะเลสีคราม ดังก้องโลก
:นั่น ชาวโครแอท รักประชาแด่เจ้า
21,657

การแก้ไข