ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทสเกเลตัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนคำว่า "ไมโครทูบูล" เป็น "ไมโครทิวบูล" และแก้คำผิด + เครื่องหมายวรรคตอนเล็กน้อย)
* [[ไมโครฟิลาเมนท์]] (microfilament) มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางการไหลของ[[ไซโทพลาสซึม]] รวมทั้ง[[การเคลื่อนที่แบบอะมีบา]] และ[[การเกิดเท้าเทียม]] (pseudopodia) ในเซลล์บางชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางราว 7 nm มีหน่วยย่อยเป็น[[แอกติน]] (actin) ซึ่งมารวมตัวเป็นเส้นยาวสองเส้นพันเกลียวกัน
* [[ไมโครทิวบูล]] (microtubule) มีหน่วยย่อยเป็น[[ทิวบูลิน]] (tubulin) จัดตัวกับเป็นเส้นไมโครทิวบูล ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 nm (ช่องข้างใน = 15nm) ทรงกระบอกอันหนึ่งประกอบด้วยเส้นใยย่อย 13 เส้น ซึ่งจะจัดตัวเป็นเส้นใยระดับสูงขึ้นไปอีกคือ
** [[ซิเลีย]] (cilia) เป็นเส้นใยขนาดสั้น ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทูทิวบูลเป็น 9+2 คือมีไมโครทูทิวบูลอยู่รอบๆ 9 อัน อยู่ตรงกลาง 2 อัน เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้วัตถุต่างๆเคลื่อนไปบนผิวของเนื้อเยื่อ มีหลายเส้น
** [[แฟลกเจลลา]] (flagella) เป็นเส้นใยขนาดยาว ช่วยให้เซลล์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทูทิวบูลเป็น 9+2 เช่นเดียวกับซิเลีย แต่มีจำนวนเส้นต่อเซลล์น้อยกว่า
** [[เซนทริโอล]] (centriole) เป็นไมโครทิวบูลที่จัดตัวแบบ 9+0 คือไม่มีไมโครทิวบูลที่อยู่ตรงกลาง พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ มีบทบาทในการแบ่งเซลล์ โดยเป็นจุดเริ่มของการสร้างสายไมโครทิวบูลไปจับกับโครโมโซม เพื่อดึงให้โครโมโซมเคลื่อนที่
 
34

การแก้ไข