ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

(+ interwiki)
 
== การติดต่อ คอต. ==
<!--* '''ตู้พัสดุทางการ''' ให้ติดต่อ คอต. ผ่าน '''''{{NonSpamEmail|arbcom-l|lists.wikimedia.org}}''''' ซึ่งเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่[[mail:arbcom-l|เชื่อมถึงตุลาการทุกคน]] ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเท่านั้น-->
* '''ตู้พัสดุส่วนตัว''' ตุลาการบางคนเปิดเผยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้ดังนี้ แต่โดยหลักแล้ว ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนอนุญาโตตุลาการแล้ว ควรติดต่อทางตู้พัสดุทางการมากกว่า
** ...
46,063

การแก้ไข