ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรียงความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เรียงความ''' คือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของในการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดให้เป็นเนื้อเรื่องเรื่อง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เรียงความ''' คือศิลปะอย่างหนึ่งของการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดให้เป็นเนื้อเรื่อง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย
ดังนั้น ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องศึกษากฎเกณฑ์และฝึกเขียนอยู่เสมอ
 
ในความหมายที่เฉพาะทางมากขึ้น '''เรียงความ''' จะหมายถึงการเขียนที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว กล่าวคือประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ซึ่งแตกต่างจาก[[ความเรียง]]ที่มีรูปแบบในการเขียนที่กว้างกว่า ในความหมายนี้ เรียงความที่ดีจะต้องมี
* '''สัมพันธภาพ''' คือ ความสัมพันธ์กัน หมายถึง ข้อความแต่ละข้อความหรือแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
* '''สารัตถภาพ''' คือ การเน้นสาระสำคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหน้า และของเรื่องทั้งหมด โดยใช้ประโยคสั้น ๆ สรุปกินความทั้งหมด
 
สำหรับโวหารที่ใช้ในการเขียนเรียงความ ได้แก่ [[บรรยายโวหาร]] [[พรรณาโวหาร]] [[เทศนาโวหาร]] [[อุปมาโวหาร]] และ [[สาธกโวหาร]]
 
== เรียงความกับความเรียง ==
คำสองคำนี้มักถูกใช้สับสนกัน ถ้าพิจารณาในความหมายที่กว้างของเรียงความ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียบเรียงความคิดแล้ว [[ความเรียง]]ก็จะจัดว่าเป็นเรียงความรูปแบบหนึ่ง
ดังที่[[ฐะปะนีย์ นาครทรรพ]]ได้กล่าวไว้ว่า "...ความเรียงนั้นก็คือ เรียงความ อย่างหนึ่งนั่นเอง มีผู้เทียบให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Essay"{{อ้างอิง}}
"...ความเรียงนั้นก็คือ เรียงความ อย่างหนึ่งนั่นเอง มีผู้เทียบให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Essay"
 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในความหมายเฉพาะทางเราจะพบว่าความเรียงนั้นสามารถมีขอบเขต และกลวิธีในการเขียนได้มากกว่า
 
== อ้างอิง ==
 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในความหมายเฉพาะทางเราจะพบว่าความเรียงนั้นสามารถมีขอบเขต และกลวิธีในการเขียนได้มากกว่า{{อ้างอิง}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://planet.kapook.com/fanfiction/blog/viewnew/44404 เรื่องสั้น และเรียงความคืออะไร ] จากกระปุกแพลนเน็ต
 
{{เรียงลำดับ|รเรียงความ}}
147,424

การแก้ไข