ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์เต่านา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
โดยเต่าชนิดที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้คือ [[Orlitia borneensis|เต่าน้ำบอร์เนียว]] (''Orlitia borneensis'') ที่มีความยาวของกระดองได้ถึง 80 [[เซนติเมตร]] พบใน[[บึง|บึงน้ำ]]และ[[แม่น้ำ]]ของ[[มาเลเซีย]]และ[[เกาะบอร์เนียว]] ซึ่งเป็นเต่าชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์มากแล้วชนิดหนึ่ง<ref>วีรยุทธ์ เลาหะจินดา, ''วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก'' หน้า 363-364 ([[พ.ศ. 2552]]) ISBN 978-616-556-016-0</ref><ref>[http://www.iucnredlist.org/ จากเว็บไซต์ [[บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ]]]</ref>
 
==ดูเพิ่ม==
*[[วงศ์เต่าแก้มแดง]]
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม