ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์เต่านา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
Batagurinae ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Geoemydinae: ชื่อวงศ์ย่อย
(Bataguridae ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Batagurinae: ชื่อพ้องและวงศ์ย่อย)
(Batagurinae ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Geoemydinae: ชื่อวงศ์ย่อย)
6,118

การแก้ไข