ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิล่ามอนสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
กิล่ามอนสเตอร์เป็น[[สัตว์ใกล้สูญพันธุ์]]ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการคุ้มครองโดยกฎหมาย ทั้งในท้องถิ่นคือกฎหมายมลรัฐอริโซน่า และในระดับประเทศคือกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก ส่วนในระดับนานาชาติกิล่ามอนสเตอร์เป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลข ๒ ของ[[อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์]] (CITES) โดยห้ามส่งออกหรือนำเข้าโดยปราศจากใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตามประกาศ[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]<ref>[http://www.dnp.go.th/wffp/law/law_files/prakart.pdf.pdf ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก]</ref>
 
สำหรับใน[[ประเทศไทย]]มีการจัดแสดงใน[[สวนสัตว์ดุสิต]]ในช่วงปลายปี [[พ.ศ. 2554]] ถึงต้นปี [[พ.ศ. 2555]]<ref>[http://www.thaipost.net/x-cite/281211/50245 ‘กิลา’กิ้งก่ามีพิษ เขาดินจัดแสดง จาก[[ไทยโพสต์]]]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม