ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

=== อวัยวะในช่องท้อง (Abdominal organs) ===
*ไต (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
*[[การปลูกถ่ายตับ|ตับ]] (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
*ตับอ่อน (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
*ลำไส้ (ผู้บริจาคเสียชีวิตและมีชีวิต)
40

การแก้ไข