ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

 
===การปลูกถ่ายโดมิโน (Domino transplants)===
การผ่าตัดนี้กระทำกับผู้ป่วยที่เป็น[[โรคซิสติกไฟโบรซิส]] (Cystic fibrosis) เพราะต้องเปลี่ยนปอดทั้งคู่และจะง่ายขึ้นไปอีกถ้าเปลี่ยนทั้งปอดและหัวใจในเวลาเดียวกัน ถ้าผู้รับอวัยวะมีหัวใจที่สุขภาพดีก็สามารถนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยอื่นที่ต้องการการปลูกถ่ายหัวใจได้ นอกจากนั้นยังรวมหมายถึงการปลูกถ่ายตับแบบพิเศษที่ผู้มีอาการ [[familial amyloidotic polyneuropathy]] (โรคที่ตับผลิตโปรตีนชนิดหนึ่งได้ช้า โดยโปรตีนนี้ใช้เพื่อทำลายอวัยวะอื่น) ตับของผู้ป่วยนี้จึงสามารถนำไปปลูกถ่ายในคนไข้สูงอายุที่อาจตายได้ด้วยสาเหตุอื่นๆ
 
== อวัยวะและเนื้อเยื้อหลักที่สามารถปลูกถ่ายได้ ==
40

การแก้ไข