ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[พ.ศ. 2478]] กลับมาปิดสอนบาลีและนักธรรมวัดเวฬุวัน อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานที่ท่านได้บากบั่นทุ่มเทให้กับการศึกษาที่สำนักเรียนวัดเวฬุวัน จนศิษย์สำนักเรียนวัดเวฬุวันได้ไปตั้งสำนักเรียนหรือเป็นพระสังฆาธิการเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น
* พระมหาพรหมา ญาณจารี “พระครูเขมราฐเมธี” วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระศีลวิสุทธาจารย์” และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี <ref>พระศีลวิสุทธาจารย์ ((พรหมา ญาณจารี ป.ธ. ๖), มรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ [http://watmongkhonnoak.com/Phra_seelawisutthajan.php]</ref><ref>วัดเหนือ , [http://www.lib.ubu.ac.th/ubon_temple/pdf/fTP0344.pdf]</ref>
* พระมหาบุญเพ็ง สุจิตโต "พระครูสุจิตธรรมาจารย์" วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค อดีตเจ้าคณะอ่าเภอม่วงสามสิบ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว
 
230

การแก้ไข