ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งช่วยดูหน่อยด้วยสคริปต์จัดให้)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ช่วยดูหน่อย}}
{{ชื่ออังกฤษ}}
'''มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer : MUX)'''
'''มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer : MUX)''' หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวเลือกข้อมูล(Data Selector) ทำหน้าที่เลือกช่องสัญญาณที่มีข้อมูลช่องหนึ่งจากหลายๆช่องสัญญาณมาเป็นอินพุตและต่อช่องสัญญาณที่มีข้อมูลนั้นเข้าเป็นสัญญาณเอาท์พุตเพียงเอาต์พุตเดียว ดังรูป
 
มัลติเพล็กซ์เซอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวเลือกข้อมูล(Data Selector) ทำหน้าที่เลือกช่องสัญญาณที่มีข้อมูลช่องหนึ่งจากหลายๆช่องสัญญาณมาเป็นอินพุตและต่อช่องสัญญาณที่มีข้อมูลนั้นเข้าเป็นสัญญาณเอาท์พุตเพียงเอาต์พุตเดียว ดังรูป
 
[[ภาพ:Digital1.jpg|300px|left|รูปบล๊อกไดอะแกรมของมัลติเพล็กซ์เซอร์]]
:
จากรูปทางด้านซ้ายนั้นได้แสดงอินพุตจำนวน n ขา ตั้งแต่ D<small>0</small> ถึง Dn ขาซึ่งใช้สำหรับเลือกข้อมูล S<small>0</small> ถึง Sm และขาเอาต์พุต Y ส่วนขาของ S<small>0</small> ถึง Sm ใช้สำหรับการเลือกให้อินพุตใดจากอินพุต D<small>0</small> ถึง Dn ผ่านออกไปที่เอาต์พุต Y และจำนวนขาของ S นั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับจำนวนขาของอินพุต D คือ เช่น ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 4 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 2 (2<sup>2</sup> = 4) ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 8 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 3 (2<sup>3</sup> = 8) เป็นต้น
 
 
 
 
--[[ผู้ใช้:Pcomsci|tsutuke]] 14:32, 20 มกราคม 2007 (UTC)
21,471

การแก้ไข