ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
:
จากรูปทางด้านซ้ายนั้นได้แสดงอินพุตจำนวน n ขา ตั้งแต่ D<small>0</small> ถึง Dn ขาซึ่งใช้สำหรับเลือกข้อมูล S<small>0</small> ถึง Sm และขาเอาต์พุต Y ส่วนขาของ S<small>0</small> ถึง Sm ใช้สำหรับการเลือกให้อินพุตใดจากอินพุต D<small>0</small> ถึง Dn ผ่านออกไปที่เอาต์พุต Y และจำนวนขาของ S นั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับจำนวนขาของอินพุต D คือ เช่น ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 4 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 2 (2<sup>2</sup> = 4) ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 8 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 3 (2<sup>3</sup> = 8) เป็นต้น
 
 
17

การแก้ไข