เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แจ้งอ่านเหมือนเรซูเมด้วยสจห.
{{เรซูเม}}
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = นายชื่นชอบ คงอุดม