ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

* [[สินจัย เปล่งพานิช]] เป็น '''ปานรุ้ง'''
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] เป็น '''เกื้อ'''
* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ]]เป็น '''วาสุเทพ'''
* [[กลศ อัทธเสธี อัทธเสรี]]เป็น '''ชูนาม'''
* [[ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์]] เป็น '''ปานเทพ'''
* [[อรรถพร ธีมากร]] เป็น '''ปรก'''
* [[สินจัย เปล่งพานิช ]]เป็น '''ปานรุ้ง'''
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] เป็น '''เกื้อ'''
* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ]]เป็น '''วาสุเทพ'''
* [[กลศ อัทธเสธีอัทธเสรี]] เป็น '''ชูนาม'''
* [[เจสัน ยัง ]]เป็น '''ปานเทพ'''
* [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]] เป็น '''ปรก'''
* [[สุดา ชื่นบาน ]]เป็น '''ยายปิ่น'''
* [[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]] เป็น '''ยายปิ่น'''
* [[ชลเลขา ละงู ]]เป็น '''กติยา'''
* [[อภิญญา บุญยะประณัย ]]เป็น '''นิชา'''
* [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ ]]เป็น '''เข้ม'''
3,435

การแก้ไข