ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
|ชื่อในภาษาแม่_1 en_name = Thailand National Disaster Warning Center
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image = [[ภาพ:ndwc.jpg|150px]]
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption = ตราสัญลักษณ์
|สัญลักษณ์ =
| address = {{flagicon|Thailand}} [[ถนนรัตนาธิเบศร์]] ตำบลบางกระสอ [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| abbr= NDWC. / ศภช.
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| type =
|ตรา = ndwc.jpg
| class =
|ตรา_กว้าง = 200px
| establish_date = [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|ตรา_บรรยาย =
| budget =
|ภาพ =
| group =[[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ
|วันก่อตั้ง = [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
| type_secretary =
|ผู้ก่อตั้ง =
| secretary =
|สืบทอดจาก_1 =
| website = http://www.ndwc.go.th
|สืบทอดจาก_2 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = [[ถนนรัตนาธิเบศร์]] ตำบลบางกระสอ [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด = [[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
|กำกับดูแล =
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = http://www.ndwc.go.th
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และควบคุม สั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยในทุกภัยของ[[ประเทศไทย]]
58,317

การแก้ไข