ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
|ชื่อในภาษาแม่_1 en_name = Community Organizations Development Institute (Public Organizations)
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image = [[ไฟล์:logo_codi_standard.jpg|150px]]
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption =
|สัญลักษณ์ =
| address = 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น [[เขตบางกะปิ]] [[กรุงเทพฯ]] 10240
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| abbr= พอช. / CODI.
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| type =[[องค์การมหาชน]]
|ตรา = logo_codi_standard.jpg
| class =
|ตรา_กว้าง = 150px
| establish_date = [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
|ตรา_บรรยาย =
| budget = 1,250,200,000 บาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|ภาพ group =
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
|วันก่อตั้ง = [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
| type_secretary =
|ผู้ก่อตั้ง =
| secretary =
|สืบทอดจาก_1 =
| website = http://www.codi.or.th
|สืบทอดจาก_2 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น [[เขตบางกะปิ]] [[กรุงเทพฯ]] 10240
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 1,250.2 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน = [[องค์การมหาชน]]
|ต้นสังกัด =
|กำกับดูแล = [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = http://www.codi.or.th
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)''' เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] ภายใต้การกำกับดูแลของ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] จัดตั้งขึ้นตาม[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เมื่อวันที่ [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]] และมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดมา<ref name=ratchakitcha>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019227.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543]</ref>
 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
56,835

การแก้ไข