ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ธงไตรรงค์''' อาจหมายถึงสิ่งต่างๆ[[ธง]]ใดๆ ที่มี[[สี]]ประกอบในธง 3 สี ดังต่อไปนี้
* [[ธงสามสี]] - ความหมายหลักของคำว่าธงไตรรงค์ ซึ่งหมายถึง[[ธง]]ใดๆ ที่มี[[สี]]ประกอบในธง 3 สี มีลักษณะและรูปแบบต่างๆ
* [[ธงชาติไทย]] - ธงชาติไทยแบบปัจจุบันนับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2460]] เป็นต้นมา ใน[[ภาษาอังกฤษ]]มักอ้างถึงโดยการทับศัพท์ว่า "Thong Trairong" หรือ "Trairanga"
* [[ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย]] ({{lang-sr|"Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије"}})
44,286

การแก้ไข