ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงเรกีนาแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เจ้าหญิงเรจิน่าแห่งแซ็กซ์-ไมนินเจน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[เจ้าหญิงเรจินาแห่งแซ็กซ์-ไมนิง...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{issues|ล้าสมัย=yes|ปรับภาษา=yes|จัดรูปแบบ=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
{{ล้าสมัย}}
 
{{ต้องการสรุป}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{| class="infobox biography" style="float:right; width: 300px; font-size: 90%; text-align: left;"
|-
38,884

การแก้ไข