ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(New page: พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณกเถร) กำเนิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์]] (ขำ บุญนาค) ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์]] (ดิศ บุญนาค) ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็น[[เจ้าอธิการ]]วัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์ และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่ง[[พระครูเจ้าคณะเมือง]]ให้เป็น [[พระครูชลโธปมคุณมุนี]] จนอายุท่านล่วงมาถึง ๘๑ ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็น[[พระราชายก]] ที่ พระชลโธปมคุณมุนี เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด ๓ หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]] เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เวลาสามยามกับเศษ ๑ นาฬิกา ๒๕ นาที รวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๓๙
==อ้างอิง==
หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด สมเด็จพระญานวโรดม ในโอกาสที่จะมีอายุ ๙๐ ปี ณ วัดอุทกเขปสีมาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้ใช้นิรนาม