ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

=== หวัดดี ส้ม 555===
ป่อ คิง หยัง
# ฮาโหล 2/1 หนังเจ้ ilovepotatoband
# ฮาโหล 2/1 หนังเจ้า หรือ หนังครู ใช้สำหรับพิธีไหว้ครู ไม่ใช้แสดง ปกติมี 3 ตัวคือ หนังฤๅษี หนังพระอิศวร และ หนังพระนารายณ์
# หนังเฝ้า หรือ หนังไหว้ เป็นตัวละคร ทั้งมนุษย์ ยักษ์ ลิง ทำท่าประนมมือ ใช้แสดงตอนเข้าเฝ้า
# หนังคเนจร หรือ หนังเดิน เป็นตัวละครทำท่าเดิน หรือ ลิงทำท่าย่อง
# หนังง่า หรือ หนังเหาะ แสดงท่าเหาะ (เหมือนโดเรม่อนอะไรทำนองนี้) หรือ ยกขาข้างหนึ่ง (จะเล่นกระต่ายขาเดียว) แยกได้เป็น หนังโก่งและหนังแผลง คือ ทำท่าโก่งหรือแผลงศร ด้วย
 
=== หนังเรื่อง ===
ผู้ใช้นิรนาม