ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

# หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
 
== จะเอาไปทำวิชาดรตรีได้อย่างไรฮาโหล ....(ส่งอาทิตย์หน้า)==
ตัวหนังใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ <ref>นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 45 ปีที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 หน้า 148</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม