ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พ.ศ. 2475]] ครูสอนปริยัติธรรมส่านักเรียน[[วัดเบญจมบพิตร]] โดยได้รับแต่งตั้งจากพระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 
[[พ.ศ. 2476]] พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ]] [[สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 14]] แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]]) ส่งให้ไปสอนที่สำนักเรียนวัดเมืองชุมแม่ต่ำ อำเภอพะเยา [[จังหวัดเชียงราย]] (ปัจจุบัน คือ [[จังหวัดพะเยา]]) เป็นเวลา 2 ปี
 
[[พ.ศ. 2478]] กลับมาปิดสอนบาลีและนักธรรมวัดเวฬุวัน อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานที่ท่านได้บากบั่นทุ่มเทให้กับการศึกษาที่สำนักเรียนวัดเวฬุวัน จนศิษย์สำนักเรียนวัดเวฬุวันได้ไปตั้งสำนักเรียนหรือเป็นพระสังฆาธิการเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น
230

การแก้ไข