ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==พระบรมวงศานุวงศ์==
*'''พระราชบิดา''': [[พระเจ้าจุงจง]] (중종, 中宗)
*'''พระราชมารดา''': สมเด็จพระมเหสีราชินีจางคยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (장경왕후 윤씨)
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระมเหสีราชินีอินซอง ตระกูลปาร์ค แห่งนาจู (인성왕후 박씨)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม