ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

แจ้งต้องการอ้างอิง
(แจ้งต้องการอ้างอิง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ร้านนายอินทร์]]<ref>[http://www.naiin.com/ ร้านนายอินทร์]</ref> เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย ร้านนายอินทร์ได้จัดการประกวด '''รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด''' เป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2542 ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน (ครั้งที่ 9 - พ.ศ. 2550)
 
12,965

การแก้ไข