ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 25522554]] - [[ประถมาภรณ์มงกุฏไทยไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.) <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522554/B/016_1024/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] ประจำปี 2552๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑๓</ref>
* [[พ.ศ. 2553]] - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553]</ref>