ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไผ่แดง"

เพิ่มขึ้น 616 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
 
แต่สุดท้าย เสรีชนอย่างเขาก็ยอมจำนนต่อความรัก ความผูกพันและความดีของผู้คนชาวไผ่แดงที่มีต่อเขา โดยเฉพาะ ท่านสมภาร กำนันเจิม และพวกลูกสมุนของเขา ส่วน กำนันเจิม ผู้นำชายขราหัวเก่า ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนไผ่แดง ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้สึกผูกพันกับลูกบ้านที่เปรียบประหนึ่งลูกหลานของตนเอง แต่กลับได้รับความเดือดร้อนจากการยุยงปลุกปั่นชาวบ้านของเจ้าแกว่นอยู่เนืองๆสุดท้าย สมภารกร่างต้องต่อสู้กับ คอมมิวนิสต์ ด้วยความดีทั้งปวงที่เรียกว่า พระพุทธศาสนา จนกระทั่งเจ้าคอมมิวนิสต์ที่ว่านี้ ก็อ่อนแรงลงไป แต่กลับมีศัตรูตัวใหม่ขึ้นมา คือลัทธิทุนนิยม ผู้ซึ่งถูกเจ้าตัวกิเลส โลภ เข้าครอบงำ
 
== นักแสดงนำในปี 2522 ==
* [[สรพงษ์ ชาตรี]] รัับบท แกว่น แก่นกำจร
* [[ลลนา สุลาวัลย์]] รัับบท ทิพย์
* [[สุรพล วิรุฬห์รักษ์]] รัับบท สมภารแกร่ง
* [[ปาริชาติ บริสุทธิ์]] รัับบท แว่น
* [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] รัับบท เทียม
* [[ไกรลาศ เกรียงไกร]] รัับบท พระถม
 
== ตัวละครและโครงเรื่อง ==
ผู้ใช้นิรนาม