ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลาส (คอมพิวเตอร์)"

แทนที่ "ออบเจ็ค" → "อ็อบเจกต์"ด้วยสคริปต์จัดให้
(แทนที่ "ออปเจ็ค" → "อ็อบเจกต์" +แทนที่ "ฟังชั่น" → "ฟังก์ชัน"ด้วยสคริปต์จัดให้)
(แทนที่ "ออบเจ็ค" → "อ็อบเจกต์"ด้วยสคริปต์จัดให้)
== คลาสแบบพิเศษ ==
 
คลาสแบบ Abstract คือคลาสหลักที่จะต้องถูกซับคลาส ไม่สามารถสร้างออบเจ็คอ็อบเจกต์โดยตรงจากคลาสนี้ได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศสมาชิกร่วมบางส่วนของคลาสย่อยแต่ยังไม่นิยามรายละเอียดการทำงาน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคลาสย่อยที่จะนิยามวิธีการทำงานแตกต่างกันไปตามความมุ่งหมายพิเศษของแต่ละคลาสย่อย
 
Interface คือข้อตกลงว่าคลาสที่มีอินเตอร์เฟสชนิดนั้นๆ สามารถทำงานตามข้อตกลงที่นิยามไว้ในอินเตอร์เฟสได้
== ลักษณะของคลาสที่ดี ==
* ซ่อนข้อมูลและคุณสมบัติส่วนตัวของคลาสโดยตั้งค่าให้เป็น private โลกภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางฟังก์ชันพิเศษที่จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
* ตั้งค่าเริ่มต้นของข้อมูลและคุณสมบัติของคลาสเสมอ ออบเจ็คอ็อบเจกต์จะอยู่ในสถานะที่พร้อมถูกใช้งานทันที
* แตกคลาสที่มีภาระมาก (responsibilities) ออกเป็นส่วนย่อยๆ และแบ่งความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงให้กับคลาสเล็กๆ เหล่านั้น คลาสที่ใหญ่เกินไปและทำงานหลายอย่างจะยากต่อการบำรุงรักษาและแก้ไข
* ตั้งชื่อสมาชิกให้สัมพันธ์กับหน้าที่ของมันเพื่อบ่งบอกจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด จะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรมต่อไป
21,471

การแก้ไข